side area
side area
Rekisteriseloste - Unijuna
896
page-template-default,page,page-id-896,bridge-core-1.0.5,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,side_area_uncovered_from_content,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-18.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.5,vc_responsive
 

1 REKISTERIN PITÄJÄ

Unijuna, y-tunnus 2638704-7
Leonkatu 17 C 52, 00540 Helsinki
liisa.niskakangas@unijuna.fi
044-2126 031

 

2 YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA
Liisa Niskakangas
Leonkatu 17 C 52, 00540 Helsinki
liisa.niskakangas@unijuna.fi
044-2126 031

 

3 REKISTERIN NIMI

Asiakasrekisteri

 

4 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on Unijunan ja asiakkaan asiakassuhde ja sen hoitaminen, asiakkaan suostumus, asiakkaan antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys.

Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavissa käyttötarkoituksissa:
Asiakassuhteen, asiakaspalvelun ja niihin liittyvän viestinnän ja markkinoinnin hoitaminen, toteuttaminen, kehittäminen ja seuranta.
Asiakassuhteiden analysointi, ryhmittely ja raportointi sekä muut kokonaisasiakkuuden ja Unijuna liiketoiminnan kehittämiseen liittyvät tarkoitukset.
Viestinnän, markkinoinnin ja palveluiden kohdentaminen sekä kampanja-, kontakti- ja asiointihistorian hallinta. Asiakaspalautteen ja asiakkaan tyytyväisyystietojen kerääminen ja käsittely. Markkinatutkimusten ja mielipidekyselyiden toteuttaminen.

 

5 REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Uutiskirjeen tilaajien s-postiosoite ja etunimi

Asiakkaan nimi ja yhteystiedot
Ajanvarausta ja laskutusta koskevat tiedot

Unikonsultointiasiakkaiden kohdalla:
Vanhempien nimi, yhteystiedot (s-posti, puh, osoite), lapsen nimi ja syntymäaika, varattu aika ja tapaamisen muoto.

Laskutustiedot.

Tiedot lapsen uniongelmaan liittyen (esim. päivärytmi, nukahtamistavat jne.)

Unikonsultoinnin valmisteluun liittyvä dokumentti (esim. huomatut ongelmakohdat, toimenpide-ehdotukset)

Unisuunnitelma:

Unikonsultoinnin pohjalta tehdyt kirjalliset ohjeet, sisältää: nimi, synt. Aika ja vanhemmat, puhelin numero. Unikoulun pitämiseen liittyvä ohjeistus.

 

Unipäiväkirja:

Kullekin asiakaslapselle tehty sähköinen unipäiväkirjapohja. Tiedot: Lapsen etunimi ja sukunimen ensimmäinen kirjain sekä synt. aika. Perhe itse tallentaa tiedot unirytmistä.

 

6 SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Asiakasperhe itse.

 

7 TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Henkilölle itselleen, ellei siihen ole lainsäädännöllistä estettä.

Family Matters Oy:n yritysyhteistyön kautta tulleiden tietyn yrityksen henkilöstölleen ostamista palveluista luovutetaan käyttäjän nimi Family Mattersin suorittamaa laskutusta varten perustuen Family Mattersin ja tietyn yrityksen väliseen sopimukseen.

 

Onnistu unikoulussa -verkkovalmennuksen kumppanuusmyynnin (Mommy&Me ja LullaMe) kautta tulleet myyntitiedot (asiakkaan nimi ja ostoaika) luovutetaan tarvittaessa kumppanille laskutuksen todentamista varten.

 

Tilitoimiston suorittamaa kirjanpitoa varten tilitiedoista on nähtävissä maksajan tiedot.

Lainsäädännön erityismääräyksiin perustuen viranomaisille.

 

8 TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Järjestelmästä ei luovuteta tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

9 REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Paperiset arkistot säilytetään lukitussa kaapissa, johon vain rekisterinpitäjällä on pääsy.

ATK:lle tallennetut asiakasdokumentit tallennetaan salasanan taakse ja /tai ulkoiselle levylle / asemalle, jota säilytetään lukkojen takana ja johon vain rekisterinpitäjällä on pääsy.

Unipäiväkirja säilytetään pilvipalvelussa, jos vanhemmat eivät muuta toivo.

 

10 TARKASTUSOIKEUS

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa omat asiakastietonsa veloituksetta kerran vuodessa. Kirjallinen tarkastuspyyntö toimitetaan rekisterinpitäjälle. Tarkastusoikeus voidaan evätä ainoastaan poikkeustapauksissa, jolloin katsotaan annettavan tiedon saattavan aiheuttaa vakavaa vaaraa asiakkaan terveydelle tai hoidolle tai jonkun muun oikeuksille. Tiedot luovutetaan asiakkaalle kirjallisena. Ennen luovutusta asiakkaan henkilöllisyys tarkastetaan kuvallisesta henkilöllisyystodistuksesta.

 

11 OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Asiakkaalla on oikeus vaatia asiakasrekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaaminen ilman viivytystä. Vaatimus tulee esittää kirjallisesti ja toimittaa rekisterinpitäjälle.